En ansøgning til Center for Erhvervsforskning (CEF) er på maksimalt 5 sider; derudover skal ansøger udfylde LEAN og PROJECT CANVAS som skal medsendes ansøgningen.
Ansøgninger kan sendes løbende til Center for Erhvervsforsknings Sekretariat

CEF’s bestyrelsesformand screener indkomne ansøgninger og sender relevante ansøgningerne til behandling i bestyrelsen. Bestyrelsen udpeges kandidater, der inviteres til at indsende en udvidet ansøgning.

For hvert projekt der udvælges til udvidet ansøgning udpeges en kontaktperson blandt bestyrelsens medlemmer, som bærer ansøgningen ind i bestyrelsen til endelig afgørelse.

Endelig beslutning om investering træffes på et bestyrelsesmøde.

Alle ansøgninger behandles fortroligt.