Center for Erhvervsforskning (CEF) er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt sigte stiftet 12. maj 1987.

Center for Erhvervsforskning har til formål at formidle og udføre forskningsmæssige og de heraf afledte udviklings- og uddannelsesmæssige opgaver for og i samarbejde med private og offentlige virksomheder og organer med henblik på fremme af den erhvervsmæssige og strukturelle udvikling i samfundet.